Mission Vision

Misyonumuz

Sürdürülebilir kalkınma araçları çerçevesinde sahip olduğumuz nitelikli bilim insanları, bilgi birikimi, eğitim-öğretim tecrübesi, genç insan kapasitesi ve altyapısı tamamlanmış yerleşkemiz ile kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışan ve topluma sürdürülebilir bir yaşam biçimi konusunda öncülük eden bir yükseköğrenim kurumu olmaktır.

Our Mission

Our goal is a higher education institution that leads a sustainable lifestyle where we have qualified scientists, knowledge, education and training experience, young people capacity and a campus with completed infrastructure within the framework of sustainable development tools, and where we minimize the negative environmental, social and economic effects.

Vizyonumuz

Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak yeşil uygulamalar açısından yönetilen ve toplumun sürdürülebilir yaşam tarzlarına geçişini destekleyecek şekilde;
• Sürdürülebilirliğin tüm disiplinlerde müfredata dâhil etmek,
• Eğitimcileri eğitmek programlarını oluşturma ve teşvik etmek,
• Sürdürülebilirlikle ilgili disiplinlerarası araştırmaların teşvik etmek,
• Toplumsal farkındalığı ve bilinci geliştirmek,
• Halk, hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, diğer üniversiteler vb. işbirlikleri geliştirmek,
• Sürdürülebilirliği kurumsal çerçevenin temel bir parçası haline getirmek,
• Değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
• Sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek,
• Kampüs içi yaşam deneyimleri oluşturmak,
• Kampüs içi enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, yeşil bina ve atık yönetimi alt yapısını tamamlamak,
• Yeşil kamu ihale yönergelerine uygun sürdürülebilir satın almalar yapmaktır.
Bu anlayışla, çevre duyarlı, enerji etkin yöntemleri kullanan, üniversite personeli ve öğrencileri ile ulusal/uluslararası boyutta toplumsal, ekonomik ve ekolojik anlamda örnek olmayı amaçlayan “sürdürülebilir üniversite kampüsü” tasarımları ve uygulamalarını ortaya koymaktır.

Our Vision

Our vision is:
• To include sustainability in the curriculum in all disciplines,
• To create and promoting programs to train educators,
• To encourage interdisciplinary research on sustainability,
• To develop social awareness and consciousness,
• To develop collaborations within public, governments, non-governmental organizations, private sector, other universities,
• To make sustainability a fundamental part of the institutional framework,
• To carry out evaluation and reporting studies,
• To minimize the negative effects that may arise socially and economically,
• To create on-campus life experiences,
• To complete the infrastructure of on-campus energy efficiency, renewable energy use, green building and waste management,
• To make sustainable purchases in accordance with green public procurement guidelines by managing environmentally, socially and economically green practices and supporting society's transition to sustainable lifestyles
With this understanding, it is to design and implement a “sustainable university campus” that will set an example in terms of environment, energy, university personnel, students, economy and ecology.