Sustainability Policy

Selçuk Üniversitesi sürdürülebilir çevre politikası; uluslararası çevresel standartlara uyum, devlet kalkınma planlarına ve yönetmeliklere uyum,  üniversite personeli ve öğrencilerinin eğitimi ve bilgilendirilmesi, üniversitenin entegre atık yönetiminin oluşturulması ve kirliliğin önlenmesi, atık geri kazanım, yeniden kullanım ve dönüşümü için projeler hazırlanması ve uygulanması, doğal yaşamın korunması ve yeşil alanların ve ağaçların artırılması ile ekolojik dengenin korunması, personel ve öğrencilerin ulaşımının toplu taşıma, bisiklet veya yürüme ile sağlanmasını teşvik etmek yoluyla emisyonların azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve mevcut biyodizel laboratuarının daha aktif kullanımı ile enerji tasarrufu sağlanması, atık su kontrol sistemi ve su tasarrufu, öğrenci ve araştırmacılar tarafından önerilen sürdürülebilir çevre projelerinin desteklenmesi kapsam ve içeriğine sahiptir.

Documents